Incidentrapport

Skapa ett gratis konto eller logga in för att använda denna mall.

Denna mall kan användas som grund för incidentrapporter. På många arbetsplatser är det obligatoriskt att anmäla incidenter där personal skadar sig eller har riskerat att skada sig i arbetet. Detta formulär ger en bra grund för sådana typer av incidentrapporter.

Använd mallen som den ser ut eller anpassa helt efter eget behov.

Behöver du en annan mall? Vi har mängder av mallar att välja mellan.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.