Blog

Uppdaterat fält för platsbokning

Formogram erbjuder en rad olika fälttyper när du skapar egna formulär för exempelvis inbjudningar, enkäter och beställningar.

Ett av dessa fält är avsedd för platsbokningar till exempelvis events, och detta fält har nu fått en uppdatering som ger fler alternativ avseende vad som ska hända när antalet platser har bokats upp.

I och med denna uppdatering kan du nu välja om formuläret ska kunna ta emot fler svar trots att angivna platser i fältet är reserverade, eller om formuläret ska blockeras för ytterligare svar. Vilket alternativ som är bäst beror lite på hur formuläret är utformat i övrigt.

Den nya inställningen påverkar inte befintliga formulär men funktionen är tillgänglig även på för dessa formulär.

Prova det uppdaterade fältet för platsbokning du med genom att logga in eller skapa ett gratis konto hos Formogram.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.