Blog

Steg för steg – Formulär för enkät och marknadsundersökning

I serien “Steg för steg” går vi igenom hur du skapar formulär med utgångspunkt från ett speciellt användningsområde.

Formogram gör det enkelt att kapa egna formulär för inbjudningar, enkäter, uppföljningar, nyhetsbrev etc. Olika funktioner passar bra till olika användningsområden, så för att optimera användningen går vi igenom exemplen steg för steg.

Skapa formulär för en enkät eller marknadsundersökning

Om du har tänkt skapa formulär för en marknadsundersökning eller en enkät genom Formogram så är det optimalt att använda funktioner som flervalsfrågor, e-postbekräftelse, unik fråga etc. Vi går igenom alla funktioner i denna guide.

Steg 1: Skapa ett formulär med frågor och svar för enkäten

Börja med att skapa ett formulär. Lägg till de frågor och eventuella svarsalternativ som du vill erbjuda respondenten.

Just frågor med fasta svarsalternativ, exempelvis radioknappar eller kryss-rutor är optimalt för marknadsundersökningar och enkäter då resultatet kan presenteras i överskådliga diagram. Självklart kan även svar i fritext presenteras överskådligt.

Steg 2: Skicka ett tack via e-post till dina respondenter

Om du väljer att inkludera ett fält för e-postadress så har du även möjlighet att skicka ett meddelande som tack till de som väljer att svara på din enkät eller marknadsundersökning. Du kan dessutom inkludera respondentens svar på formulärets frågor om du finner det lämpligt.

  • Markera “Skicka bekräftelse via e-post” i sektionen Formulär i formulärbyggaren.
  • Välj det fält som respondenten kommer att ange sin e-postadress i (måste vara ett fält av typen e-postfält, och gärna markerat som obligatoriskt).
  • Klicka där efter på “Inställningar för bekräftelsen” för att öppna fler alternativ.
  • Ett meddelande i bekräftelsen är obligatoriskt, så ange ett sådant. Här kan du även ange avsändarens namn (ex. ditt namn eller ert företag) samt ange om du vill skicka länk till respondentens svar, och frågorna och svaren som en del av bekräftelsen till respondenten.

Spara ändringarna i formuläret när du är klar med e-postbekräftelsen.

Steg 3: Meddelanden

Med Formogram kan du bestämma vad som ska hända när en respondent skickar in sina svar på ditt formulär. Du kan välja mellan att skicka respondenten vidare till en angiven webbsida, exempelvis en tack-sida på din egen webbplats, eller så kan du ange och designa ett meddelande direkt i Formogram.

Klicka på Meddelanden under Redigera i menyn för formuläret för att komma till sektionen för meddelanden. Klicka där efter på det meddelande du vill redigera, klicka på texten så att meddelandet öppnas i redigeringsläge.

Här kan du redigera och formatera text, lägga till länkar, bilder, inbäddade kartor, filmer från Youtube eller Vimeo, och mycket mer. Tips om hur du får mest ut av redigeraren hittar du här i bloggen och i vår kunskapsdatabas.

Steg 5: Design

Med Formogram är det enkelt att anpassa dina formulär så att designen går i linje med exempelvis er webbplats eller grafiska profil.

Tillsammans med möjligheten att lägga till logotyper, bilder, kartor etc. i formuläret och i meddelanden så gör designbyggaren att du får full kontroll över hur ditt formulär presenteras.

Fler funktioner som passar marknadsundersökningar och enkäter

Om du vill motverka att en respondent svarar flera gånger på samma enkät kan du markera en eller flera fält som unika. Det innebär att endast ett unikt svar får förekomma på den frågan.

Handlar det exempelvis om fältet för e-postadress så får respondenten ett meddelande om att det redan finns ett svar med den e-postadressen om denne försöker svara flera gånger på enkäten.

Du kan stänga din enkät ett specifikt datum genom att ange datumintervall för formulärets tillgänglighet under fliken Formulär. Det är ett bra sätt att säkerställa perioden för enkäten eller marknadsundersökningen.

Nu är ditt formulär för inbjudan färdigt för publicering. Klicka på Dela i menyn för formuläret för att se vilka alternativ du har avseende distribution av formuläret till de deltagare som du vill bjuda in.

Yay! Din enkät är nu redo att skickas ut!

Klicka på Dela i menyn för formuläret för att se vilka alternativ du har avseende distribution av formuläret till de deltagare som du vill bjuda in.

Bra jobbat, och lycka till med kommande enkäter och marknadsundersökningar i Formogram.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.