Blog

Så får du ökad svarsfrekvens på dina enkäter och marknadsundersökningar

Ofta känns det inte speciellt spännande att få en fråga om att delta i en marknadsundersökning eller svara på en enkät från exempelvis företag du har gjort affärer med tidigare.

Man upplever kanske att man inte har tid just då, att ens att-göra lista är för lång, eller inkorgen för stor. Därför är det extra viktigt att se över hur du formulerar inbjudan och formulär så att det är optimerat för en så hög svarsfrekvens som möjligt.

Här kommer ett par tips som gör att det blir enklare för dina mottagare att svar på enkäter skapade genom Formogram.

Gör din enkät så kort som möjligt

Tänk igenom vad du behöver ställa för frågor och ta bara med de frågor som du absolut behöver få svar på. 5 till tio frågor är optimalt då det blir enkelt för respondenten att direkt se hur omfattande formuläret är. Ett bra tips är därför att välja ett specifikt ämne för enkäten och hålla sig till endast det i frågeställningarna.

Informera respondenterna direkt om antalet frågor

Även detta gör att respondenten kan överblicka hur lång tid det kommer att ta att genomföra enkäten. Ju fler frågor du adderar till formuläret desto mer minskar svarsfrekvensen. Genom att informera om antal frågor direkt minskar risken för att respondenten påbörjar enkäten men avslutar innan alla frågor är besvarade.

Håll frågorna enkla och raka

Försök att hålla dig till frågor med tydliga svarsalternativ. Frågor med öppna svar, exempelvis fritext, tvingar respondenten att formulera längre svar som gör att enkäten tar längre tid att besvara, vilket i sin tur för det mindre sannolikt att de kommer att genomföra hela enkäten.

Ta hjälp av en kollega som gör enkäten och sedan kommer med feedback avseende tidsåtgång och engagemang.

Referera till tidigare enkäter i inbjudan och inledning

Informera respondenten om åtgärder som har vidtagits som en följd av tidigare enkäter som genomförts. Respondenten blir mer engagerad om denne märker att du tar dennes svar på allvar.

Känner man inte att svaren leder till något så minskar sannolikheten för att man kommer att medverka på kommande enkäter.

Gör enkäten till din egen

Om du lägger tid på att formulera en bra inledning och bra, effektiva frågor så är det en bra idé att även lägga tid på att designa formuläret så att den stämmer överens med din profil.

Lägg till er logotyp, uppdatera typsnitt och färger så att respondenten tydligt känner igen avsändaren av enkäten.

Detta skapar tillit som även ökar benägenheten att delar med sig av svar och delta i enkäten. I Formogram har du full kontroll över design, bekräftelser och svarsmeddelanden.

Säg tack!

Respondenten har gjort dig en stor tjänst genom att delta i enkäten.

Nu kan du troligen ge dom, och nya kunder en bättre tjänst eller upplevelse. En välformulerad och genomtänkt tack-sida är bra, och får respondenten att känna sig mer uppskattad.

Det gör i sin tur att sannolikheten för att respondenten ska svara på kommande enkäter ökar kraftigt. Formogram ger dig möjligheten att formulera egna svars-sidor, eller skicka respondenten vidare till en tack-sida på er egen webbplats.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.