Blog

Nytt fält – Datumfält med datumväljare

Ett mycket efterfrågat tillägg till Formogram har precis lanserats i form av ett nytt formulärfält för dina formulär.

Från och med nu kan du inkludera ett formulärfält specifikt för val av datum i dina publika formulär. Det nya fältet hjälper den som fyller i formuläret att välja ut rätt datum genom att visa en kalender med vilken det aktuella datumet enkelt letas upp och väljs ut.

Med ett formulärfält av typen datum minimeras risken för att respondenten anger ett felaktigt datum eller på annat sätt missförstår vilken information som denne förväntas ange i fältet.

En bonus för dig som formulärets avsändare är att du enkelt kan sortera och gruppera inkomna svar på datum i och med att datumet presenteras i samma format för alla inkomna svar.

Vi hoppas att det nya fältet ska göra nuvarande och kommande formulär som skapas genom Formogram ännu bättre och enklare att använda för både dig som avsändare och dina respondenter.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.