Blog

Nya funktioner och ökad säkerhet

Vi släppte nyligen en ny version av Formogram där vi bland annat har uppdaterat hanteringen av inkommande svar, ökat säkerheten runt lagringen av din information, samt adderat ett par nya användbara funktioner önskade av våra användare.

Egen ämnesrad i e-postbekräftelser

En efterfrågad funktion har varit att man vill kunna ange en egen ämnesrad till e-postbekräftelser som skickas till respondenter som svarar på formulär, om funktionen är aktiverad. Detta är nu möjligt! Om ingen ämnesrad anges skickas e-postbekräftelser ut precis på samma sätt som tidigare.

Skicka med större filer

I och med denna version av Formogram kan respondenter nu skicka med betydligt större filer än tidigare i sitt svar om fältet för uppladdning av filer är inkluderat i formuläret. Uppladdning av filer är mycket användbart när Formogram exempelvis används för att ta emot rapporter av olika slag där bilder eller andra filer är en viktig del i rapporteringen.

Ökad säkerhet

Vi har även ökat säkerheten i hur vi lagrar den information som sparas i Formogram av våra användare samt de svar som inkommer från publika formulär. Vi arbetar ständigt med förbättringar inom detta område, och vi har flera förbättringar på gång i samband med kommande version av Formogram.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.