Blog

Guide: Skapa inbjudan med begränsat antal platser

Formogram används ofta för olika typer av inbjudningar och anmälningar. Det kan exempelvis vara inbjudan eller anmälan till middagar, konferenser, bröllop, after work eller andra festligheter.

Ett ofta förekommande behov i formulär för anmälan till exempelvis konferenser är att kunna begränsa antal tillgängliga platser för eventet.

Som tur är har Formogram en rad verktyg för tillgängliga för att hantera sådana begränsningar i dina formulär.

Här följer ett par exempel på hur antal platser till en konferens kan begränsas på olika sätt i formuläret för anmälan. Alla alternativ kan kombineras för att uppnå optimala förutsättningar för just det ändamål som ni använder formuläret till.

Begränsa totala antalet svar

Formogram gör det enkel att begränsa det totala antalet inkomna svar för ett formulär. Med svar i menas i detta fall en respondent som skickar in ett ifyllt formulär. I inställningarna för formuläret kan du ange hur många inkomna svar du vill ta emot.

När antalet har uppnåtts stängs formuläret automatiskt för nya svar, och istället visas ett meddelande som du själv kan formulera med formaterad text, bilder, länkar etc.

Du kan aktivera e-postnotiser för när antal svar är uppnått för att enkelt hålla koll på när formuläret stängs.

Begränsa antal svar på flervalsfrågor

Formogram erbjuder flera olika typer av fält med fasta svarsalternativ. De vanligaste typerna är Radioknappar, där respondenten kan välja endast ett av alternativen, och Kryssrutor, där respondenten kan välja en eller flera alternativ.

I inställningarna för dessa fält-typer kan du ange ett max antal svar som får inkomma med ett specifikt svarsalternativ. När antalet har uppnåtts går det inte längre att välja alternativet längre, men det visas fortfarande som inte tillgängligt bland övriga svarsalternativ. De alternativ som har ett max antal angivet visar kvarvarande mängd inom parentes vid alternativets text.

Denna typ av begränsning lämpar sig perfekt om konferensen i exemplet har en workshop vid ett par tillfällen under dagen men med begränsat antal platser per session.

Platsbokning med begränsat antal platser

I många fall kan man behöva erbjuda en möjlighet för respondenten att anmäla flera platser till en konferens, middag, workshop, after work etc. i samma anmälan. Här passar fältet för platsbokning perfekt då det ger respondenten möjlighet att ange antal platser som denne vill boka.

I fältet för platsbokning anger du hur många platser som är tillgängliga totalt. När antalet tillgängliga platser är uppnått visas ett meddelande istället för fältet i formuläret. Meddelandet styr du själv i inställningarna för fältet.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.