Blog

Förbättrad integration mot Payson för betalningar

Du som redan tar emot betalningar via formulär hos Formogram har säkert märkt att integrationen mellan Formogram och den svenska betalväxeln Payson har uppdaterats något.

Ett av syftena med uppdateringen är att tydliggöra för respondenter som genomför betalningar via formulär vem som är mottagare av betalningen.

Av tekniska skäl har det tidigare varit Formogram som står som mottagare på respondentens kontoutdrag efter genomförd betalning, men i och med denna uppdatering framkommer istället det namn ni har på ert konto hos Payson.

Det är enkelt att komma igång med att ta emot betalningar via Formogram. Information om hur du kommer igång hittar du här.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.