Blog

Begränsa antal svar i flervalsfrågor i dina formulär

När du använder Formogram för att skapa formulär för anmälan till events eller konferenser är det mycket passande att kunna begränsa tillgången till exempelvis seminarieplatser eller mingel.

Detta gör du enkelt genom att begränsa antal tillgängliga platser på de svarsalternativ du skapar för radioknappar och kryssrutor i din inbjudan.

När funktionen används visas alltid kvarvarande platser tillsammans med svarsalternativen i ditt publika formulär.

Att begränsa tillgängligheten för en flervals-fråga är enkelt.
Klicka på frågan i formulärbyggaren och aktivera “Begränsa tillgänglighet”.

Ange hur många exemplar av varje alternativ som finns tillgängligt totalt sett. Om du anger 0 kommer alternativet att vara stängt direkt i formuläret. Om du lämnar fältet tomt finns ingen begränsning avseende antal exemplar för det alternativet.

That’s it!

Lycka till med kommande aktivitet genom Formogram.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.