Blog

Skapa större gratis formulär för enkäter och inbjudningar

Vi har precis utökat antalet fält som du kan skapa per formulär för våra gratis konton i Formogram.

Från och med nu kan dom som har ett gratis konto hos oss lägga till upp till 10 fält per formulär, jämfört med tidigare nivå som var 5 fält. Vår förhoppning är att du ska kunna skapa mer utförligare formulär för inbjudningar, webbanmälan, enkäter, marknadsundersökningar, fester etc.

Utökningen gäller även de formulär har skapats tidigare, så du kan utöka dina befintliga formulär med fler fält redan nu.

Kom igång med Formogram

Skapa ditt första formulär på bara ett par minuter.